Ξενοκράτης


Ξενοκράτης
Όνομα ιστορικών προσώπων. 1. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (396/5 – 315/4 π.Χ.). Υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και διαδέχτηκε (339-38) τον Σπεύσιππο στη διεύθυνση της Ακαδημίας, την οποία διατήρησε έως τον θάνατό του. Από τα έργα του σώζονται μόνο αποσπάσματα. Στη σκέψη του, που χαρακτηρίζεται από την πρόθεση συστηματικής επεξεργασίας των όψιμων θεωριών του Πλάτωνα, κατέχει σημαντική θέση η μαθηματική μεταφυσική, που συνεχίζει την πλατωνική θεωρία των ιδεών-αριθμών. Παραδέχεται έτσι ως πρώτη αρχή τη Μονάδα και ως δεύτερη τη Δυάδα. Αλλά με τη μαθηματική αυτή θεώρηση ο Ξ. συνδυάζει ένα ισχυρό πνεύμα θρησκευτικότητας και μυστικισμού, που τον κάνει να ερμηνεύει τις μεταφυσικές αρχές και σαν θεότητες, μια αρσενική και μια θηλυκή (Δίας και Ήρα, Όσιρις και Ίσις), και να δημιουργήσει μία περίπλοκη δαιμονολογία. Αυτή η πλευρά της σκέψης του Ξ. προκάλεσε την αντιπάθεια του Αριστοτέλη (ο οποίος ήταν συμμαθητής του Ξ. στην πλατωνική σχολή, και κατόπιν αρχηγός δικής του σχολής, την οποία ίσως δεν θα είχε ιδρύσει αν ο Ξ. δεν είχε υπάρξει μαθητής της Ακαδημίας), ενώ, αντίθετα, προσέλκυσε αργότερα το ενδιαφέρον του Ποσειδώνιου, της θεωρίας του οποίου υπήρξε κατά κάποιον τρόπο πρόδρομος ο Ξενοκράτης. 2. Έλληνας γιατρός (1ος αι. μ.Χ.). Ο Γαληνός τον περιγράφει σαν άνθρωπο παράδοξο, που επιδιδόταν σε γητείες. Έγραψε ένα έργο με τον τίτλο Περί της από των ζώων τροφής. Σύμφωνα με το Γαληνό, έγραψε και Ονομασίες φαρμάκων. Ο Ξ. αναφέρεται κυρίως ως Ξ. ο Αφροδισιεύς. 3. Γλύπτης. Ανήκε στη σχολή του Λύσιππου.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ξενοκράτης — masc acc pl (attic epic doric) Ξενοκράτης masc nom/voc pl (doric aeolic) Ξενοκράτης masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ξενοκράτει — Ξενοκράτης masc nom/voc/acc dual (attic epic) Ξενοκράτεϊ , Ξενοκράτης masc dat sg (epic ionic) Ξενοκράτης masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ξενοκράτη — Ξενοκράτης masc nom/voc/acc dual (doric aeolic) Ξενοκράτης masc acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ксенократ — (Ξενοκράτης) из Халкидона Вифинского (396 314 до Р. Хр.), был учеником Платона и после непосредственного преемника Платонова, Спевзиппа, стоял во главе академии (339 314). В учении своем он, если судить по свидетельствам различных авторов (из… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ксенократ ≈ врач — (Ξενοκράτης) из Афродисиады, современник Галена, написал книгу об устрицах ( περί τής άπό τών ένύδρων τροφής ). Издал его Ideler, Physici et medici graeci minores (Берлин, 1842, т. I) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ксенократ — врач — (Ξενοκράτης) из Афродисиады, современник Галена, написал книгу об устрицах ( περί τής άπό τών ένύδρων τροφής ). Издал его Ideler, Physici et medici graeci minores (Берлин, 1842, т. I) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ξενοκράτεις — Ξενοκράτης masc nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ξενοκράτην — Ξενοκράτης masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ξενοκράτους — Ξενοκράτης masc gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ξενόκρατες — Ξενοκράτης masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.